top of page
L3 Consult logo.png

Konsulenttjenester innen bygg og anlegg

Tjenester

TJENESTER

SHA-koordinator KP/KU

Koordineringen og oppfølgingen ved å ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen, samt legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.

 

Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å
 

a.    

sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig

b.

påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

c.

sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

 

Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

a.

følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

b.

følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

c.

følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

d.

sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert

e.

følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres

f.

sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.

Byggeledelse

Føre tilsyn og kontroll på byggestedet. Påse at byggearbeider blir utført iht beskrivelse, samt arbeider blir utført etter fremdriftsplan. Delta i kontroll-, ferdig- og overtakelsesbefaringer.

Prosjektstøtte/

Prosjektmedarbeider

En administrativ rolle  som kan bidra med rapportering, fremdriftsoppfølging, arkivering, innsamling av data, organisere møter etc.

Dokumentasjons-behandling

Opprette, vedlikeholde og samle dokumentasjon.

METODE OG SERTIFISERING

image003.png
lean_management_continuous_improvement.p
startbank-logo.jpg
image004.png
prince2-small-2.png
Metode og sertifisering

OM OSS

Geir Haaland og Lene Goa Haaland driver L3Consult – et konsulentfirma som leverer kvalifiserte konsulenter innenfor bygg- og anlegg. 

Når det er behov for ekstra ressurser for å styre vellykkede prosjekter kan vi bistå deg. Vi er registrert i StartBANK, PRINCE2 sertifisert og har LEAN Management fra Uis som gir deg ekstra trygghet hvis du velger oss.

Om oss

REFERANSER

"Vi i Metier OEC er veldig fornøyd med samarbeidet med L3 Consult – alltid engasjerte, seriøse og til å stole på"

Metier OEC

Referanser
KONTAKT OSS

Takk, vi tar kontakt snarlig!

Kontakt
bottom of page